Śpiewnik kolędowy

Ach ubogi żłobie

A cóż z tą Dzieciną

Anioł pasterzom mówił

A wczora z wieczora

Bóg się rodzi

Cicha noc

Bracia patrzcie jeno

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje

Dzisiaj w Betlejem

Do szopy, hej pasterze

Gdy się Chrystus rodzi

Gdy śliczna Panna

Gore gwiazda

Hej, w dzień narodzenia

Jezus malusieńki

Jam jest dudka

Jezusa narodzonego

Lulajże, Jezuniu

Mędrcy świata, monarchowie

Mizerna cicha

Oj Maluśki, Maluśki

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Przybieżeli do Betlejem

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

W dzień Bożego Narodzenia

Tryumfy

Wśród nocnej ciszy

Wesołą nowinę

Z Narodzenia Pana

W żłobie leży

Ach ubogi żłobie [Spis kolęd]

Ach ubogi żłobie,
cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
w maleńkiej osobie.

Zbawicielu drogi,
jakżeś to ubogi.
Opuściłeś śliczne niebo,
obrałeś barłogi

Czyżeś nie mógł Sobie
w największej ozdobie
obrać pałacu drogiego,
nie w tym leżeć żłobie?

Gdy na świat przybywasz
grzechy z niego zmywasz.
A na zmycie tej sprośności
gorzkie łzy wylewasz.

Na twarz upadamy,
czołem uderzamy,
witając Cię w tej stajence,
między bydlętami.

Zmiłuj się nad nami,
obmyj z grzechów łzami.
Przyjmij serca, te skruszone,
które Ci składamy.

A cóż z tą Dzieciną [Spis kolęd]

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
braciszkowie mili, że się nam kwili?
Zaśpiewajmy Mu wesoło
i obróćmy się z Nim wkoło.
   Hoc, hoc, hoc, hoc, hoc.

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,
dlatego tak z nami nierado skacze.
Więc ja Mu dam kukiełeczkę
i masełka osełeczkę
   Pa, pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze Dziecina?
Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:
Mama, Mama, do Dziecięcia!
Utul tego płacz Panięcia,
   Ma, ma, ma, ma, ma.

Czy dlatego płacze mój złoty duszka,
że nie ma Józefa w domu, staruszka?
Więc Józefa zawołajmy
i ciesząc Go, zaśpiewajmy
   Ta, ta, ta, ta, ta.

Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy
i na piszczałeczkach rozweselajmy:
Li, li, li, li, moje dudki,
skacz, robaczku mój malutki.
   Li, li, li, li, li.

Anioł pasterzom mówił [Spis kolęd]

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
Pałacu kosztownego żadnego,
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,
nigdy nie wysłowione.
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości,
panieństwa swojego.

Bogu bądź cześć i chwała,
która by nie ustała.
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi,
i Świętemu Duchowi
w Trójcy Jedynemu.

A wczora z wieczora [Spis kolęd]

A wczora z wieczora, (2x)
z niebieskiego dwora. (2x)

Przyszła nam nowina,
Panna rodzi Syna.

Boga prawdziwego,
nieogarnionego.

Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali,
w polu wtenczas spali.

Gdy anioł z północy,
światłość z nieba toczy.

Bóg się rodzi [Spis kolęd]

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami.
   A Słowo Ciałem się stało
   I mieszkało między nami.

Cóż masz Niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje,
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.
   A Słowo…

W nędznej szopie urodzony,
żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
witać Go przed bogaczami.
   A Słowo…

Potem i króle widziani
cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami.
   A Słowo…

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą,
i wszystkie wioski z miastami!
   A Słowo…

Cicha noc [Spis kolęd]

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem.
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud. (bis)

Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
Odkupienie win. (bis)

Cicha noc, święta noc!
Jakiż w tobie dzisiaj cud.
W Betlejem Dziecina Święta
wznosi w górę swe rączęta.
Błogosławi lud. (bis)

Bracia patrzcie jeno [Spis kolęd]

Bracia, patrzcie jeno,
jak niebo goreje!
Znać, że coś dziwnego
w Betlejem się dzieje.
   Rzućmy budy, warty, stada;
   niechaj nimi Pan Bóg włada,
   a my do Betlejem.

Patrzcie, jak tam gwiazda
światłem swoim miga,
pewnie dla uczczenia
Pana swego ściga.
   Krokiem śmiałym i wesołym
   śpieszmy i uderzmy czołem
   przed Panem w Betlejem.

Wszakże powiedziałem,
że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata,
w żłóbku zobaczymy.
   Patrzcie, jak biednie okryte
   w żłobie Panię znakomite,
   w szopie przy Betlejem.

Jak prorok powiedział:
Panna zrodzi Syna,
dla ludu całego
szczęśliwa nowina;
   Nam zaś radość w tej tu chwili,
   gdyśmy Pana zobaczyli
   w szopie przy Betlejem.

Obchodząc pamiątkę
odwiedzin pasterzy,
każdy czciciel Boga
co w Chrystusa wierzy
   niech się cieszy i raduje,
   że Zbawcę swego znajduje
   w szopie przy Betlejem.

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje [Spis kolęd]

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
i jako słońce niebo jaśnieje?
   Chrystus, Chrystus nam się narodził,
   Aby nas od piekła oswobodził.

Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele,
ogłaszasz ludziom wielkie wesele?
   Chrystus, Chrystus…

Czemuż pasterze do szopy śpieszą
i podarunki ze sobą niosą?
   Chrystus, Chrystus…

Czemuż wół, osioł społem klękają,
małej Dziecinie pokłon oddają?
   Chrystus, Chrystus…

Dlaczego gwiazda nad podziw świeci
i przed Królami tak szybko leci?
   Chrystus, Chrystus…

Dzisiaj w Betlejem [Spis kolęd]

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
   Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
   Anieli grają, Króle witają,
   pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
   cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
i Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje.
   Chrystus się rodzi…

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi,
przecież On wkrótce, przecież On wkrótce,
ludzi oswobodzi.
   Chrystus się rodzi…

I trzej Królowie, i trzej Królowie
od wschodu przybyli,
i dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli.
   Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królmi,
uwielbić Chrystusa.

Do szopy, hej pasterze [Spis kolęd]

Do szopy, hej pasterze,
do szopy, bo tam cud.
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.
   Śpiewajcie Aniołowie,
   pasterze grajcie Mu,
   Kłaniajcie się Królowie,
   Nie budźcie Go ze snu!

Ten Bóg przedwiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko On tu śpi.
   Śpiewajcie Aniołowie …

On Ojcu równy w bóstwie,
opuszcza niebo swe.
A rodzi się w ubóstwie
i cierpi wszystko złe.
   Śpiewajcie Aniołowie …

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
uczcijmy niebios Pana,
miłości złóżmy dług.
   Śpiewajcie Aniołowie …

O Boże niepojęty,
któż pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty
masz tron i służbę swą.
   Śpiewajcie Aniołowie …

Gdy się Chrystus rodzi [Spis kolęd]

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują!
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czem prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

„O niebieskie duchy i posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy.”
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

„Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski”.
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli
i zupełnie tak zastali, jak Anieli im zeznali.
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana.
   Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gdy śliczna Panna [Spis kolęd]

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewicu,
li li li li laj, niebieski Dziedzicu!

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie!
Li li li li laj, mój wonny Kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku,
li li li li laj, miluchny Robaczku.

Cicho bydlątka parą swą chuchajcie,
ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie.
Li li li li laj, mój Jedyny Panie,
li li li li laj, Jedyne Kochanie.

Gore gwiazda [Spis kolęd]

Gore gwiazda Jezusowi
w obłoku, w obłoku.
Józef z Panną asystują
przy boku, przy boku.
   Hejże ino dyna, dyna.
   Narodził się Bóg-Dziecina
   w Betlejem, w Betlejem.

Wół i osioł w parze służą
przy żłobie, przy żłobie,
huczą, buczą delikatniej
osobie, osobie.
   Hejże ino dyna, dyna…

Pastuszkowie z podarunki
przybiegli, przybiegli,
wkoło szopę o północy
oblegli, oblegli.
   Hejże ino dyna, dyna…

Anioł Pański sam ogłosił
te dziwy, te dziwy,
których oni nie słyszeli
jak żywi, jak żywi.
   Hejże ino dyna, dyna…

Anioł Pański kuranciki
wycina, wycina,
stąd pociecha dla człowieka
jedyna, jedyna.
   Hejże ino dyna, dyna…

Już Maryja Jezuleńka
powiła, powiła,
stąd wesele i pociecha
nam miła, nam miła.

Hej, w dzień narodzenia [Spis kolęd]

Hej, w dzień narodzenia Syna Jedynego,
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego
wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
   Hej, kolęda, kolęda!

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe pacholątko.
Pasterze śpiewają, na multankach grają.
   Hej, kolęda, kolęda!

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
witając Dzieciątko, małe pacholątko.
   Hej, kolęda, kolęda!

A Klimas porwawszy barana jednego,
i Staszek czym prędzej
schwytawszy drugiego,
tych bydlątek parę Panu na ofiarę.
   Hej, kolęda, kolęda!

Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
śpieszno, ni tak, ni siak wszystkiego odbieżał.
Panu nie miał co dać, kazali mu śpiewać.

Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
aż się Józef stary przestraszył od niego.
Już uciekać myśli, ale drudzy

Jezus malusieńki [Spis kolęd]

Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
we żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Dziecina się kwili, Matusieńka lili,
w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
O mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje.

Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

Jam jest dudka [Spis kolęd]

Jam jest dudka Jezusa mojego,
będę Mu grał z serca uprzejmego.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
dla Jezusa i dla Panieneczki.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

Na piszczałce i na multaneczkach,
na bandurze, ba, i na skrzypeczkach.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

Na fujarze, na głośnym cymbale,
Na organkach, na starym regale.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

W szałamaje i w klawicymbały,
aż Panięciu nóżki będą drgały.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

Na puzonie, cytrze i na wioli,
niech się Panię nacieszy do woli.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

I do tuby-maryny zamierzę,
w trąby, w kotły na wiwat uderzę.
   Graj, dudka, graj, graj Panu, graj.

Jezusa narodzonego [Spis kolęd]

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy.
Jemu po kolędzie dary nasze oddajmy.
   Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
   skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
   Oddajmy wesoło…

Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
że Go będziem witać w niebie, mówiąc to śmiele.
   Oddajmy wesoło…

Oddajmy za mirrę miłość, iż Go serdecznie
nad wszystko kochamy i kochać będziem wiecznie.
   Oddajmy wesoło…

Przyjmij Jezu po kolędzie te nasze dary,
odbierz Sobie serca, dusze, za Swe ofiary.
   Oddajmy wesoło…

Byśmy Cię samego kochali jak swego,
kochali jak swego Stwórcę na wieki.

Lulajże, Jezuniu [Spis kolęd]

Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
lulaj ulubione me pieścidełko.
   Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj,
   a Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
utulże zemdlone łkaniem usteczki.
   Lulajże, Jezuniu…

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, wdzięczniuchny świata kwiateczku.
   Lulajże, Jezuniu…

Lulajże różyczko najozdobniejsza,
lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
   Lulajże, Jezuniu…

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
   Lulajże, Jezuniu…

Dam ja Jezusowi słodkich jagódek,
pójdę z Nim w Matuli serca ogródek.
   Lulajże, Jezuniu…

Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
włożę ja kukiełkę w Jego jasełka.
   Lulajże, Jezuniu…

Dam ja ci słodkiego, Jezu, cukierka,
rodzenków, migdałków z mego pudełka.
   Lulajże, Jezuniu…

Mędrcy świata, monarchowie [Spis kolęd]

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?

Tak, jak każą nam kapłani,
damy dar troisty:
modły, pracę niosąc w dani,
i żar serca czysty.

To kadzidło, mirrę, złoto
niesiem, Jezu, szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą
od nas przyjm w ofierze.

Mizerna cicha [Spis kolęd]

Mizerna, cicha stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
w promieniach Jezus mały.

Nad Nim anieli w locie stanęli
i pochyleni klęczą, z włosy złotymi,
skrzydły białymi, pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
cały świat orzeźwiony,
mądrość mądrości, światłość światłości
Jezus to Bóg wcielony!

I oto mnodzy ludzie ubodzy
radzi oglądać Pana,
pełni natchnienia, pewni zbawienia
upadli na kolana.
Długo czekali, długo wzdychali,
aż niebo rozgorzało,
piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo Ciałem się stało.

Śpi jeszcze senne Dziecię promienne
w ciszy ubogiej strzechy.
Na licach białych, na ustach małych
migają się uśmiechy.
Lulaj Dziecino, lulaj ptaszyno,
nasze umiłowanie,
gdy się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi
zbawienie nam się stanie.

Hej, ludzie prości Bóg z wami gości,
skończony czas niedoli.
On daje siebie, chwała na Niebie,
mir ludziom dobrej woli.

Oj Maluśki, Maluśki [Spis kolęd]

Oj Maluśki, Maluśki, Maluśki, kieby rękawiczka
alboli tez jakoby, jakoby kawałeczek smyczka.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Czy nie lepiej Tobie by, by Tobie siedzieć było w niebie,
wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły,
a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem,
tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki,
tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie,
jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało,
że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało.
   Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, małemu.

Pójdźmy wszyscy do stajenki [Spis kolęd]

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od patryjarchów czekany.
Od proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie,
coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.

O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.

Przybieżeli do Betlejem [Spis kolęd]

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
   Chwała na wysokości,
   chwała na wysokości
   a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze.
Tobie serca ochotnego, o Boże!
   Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli jak żywi.
   Chwała na wysokości…

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
   Chwała na wysokości…

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
   Chwała na wysokości…

I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
   Chwała na wysokości…

Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
   Chwała na wysokości…

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.
   Chwała na wysokości…

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła [Spis kolęd]

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
w stajni powiwszy, siankiem Go okryła.
O siano, siano, siano jak lilija,
na którym kładzie Jezusa Maryja.

Czemuż litości nie masz, Panno droga,
żeś w liche sianko uwinęła Boga.
O siano, siano, siano, kwiecie drogi,
że się na tobie kładzie Pan ubogi.

Dziwna na świecie stała się odmiana,
że Nazareński Kwiat wrzucon do siana.
O siano, siano, co to tobie było,
że będąc sianem w kwiat się obróciło?

Lecz to dziwniejsza, że Pan ogniem bywszy,
w siano się ukrył, siana nie spaliwszy.
O siano, siano, czemu nie gorejesz,
czemuż przynajmniej Pana nie zagrzejesz?

Już to nie w cierniu jest kwiat lilijowy,
lecz z siana wyrósł przez grzech Adamowy.
O siano, siano, o błogosławione,
na którym Dziecię Jezus jest złożone.

W dzień Bożego Narodzenia [Spis kolęd]

W dzień Bożego Narodzenia
radość wszystkiego stworzenia:
ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu wtóruje altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel, ptaszek nieboraczek,
uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
dziw dziw dziw dziw, dziw nad dziwy,
narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem
tak świergocze za kominem:
cierp cierp cierp, cierp miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

I żurawie w swoje nosy
wykrzykują pod niebiosy,
czajka w górę podlatuje,
chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jedlinę
odarła sobie łysinę,
i choć gołe świeci czoło,
gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

Tryumfy [Spis kolęd]

Tryumfy Króla niebieskiego,
zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
dobytku swego stróżów,
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi…

Zrodziła Maryja Dziewica,
wiecznego Boga bez rodzica,
by nas z piekła wybawił,
a w niebieskich postawił,
pałacach…

Pasterze w podziwieniu stają,
tryumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
że tak światłość jaśnieje,
nie wiedząc…

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
swej trzody w polu odbierzeli,
śpiesząc na przywitanie
do Betlejemskiej stajni
Dzieciątka.

Wśród nocnej ciszy [Spis kolęd]

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć mu dali,
a witając zawołali z wielkiej radości:

Ach witaj Zbawco z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany.
Na ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina.

Wesołą nowinę [Spis kolęd]

Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,
niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
   Jak miła ta nowina!
   Mów, gdzie jest ta Dziecina?
   Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
pokój ludziom głoszą duchy światłości.
   Jak miła ta nowina…

Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
pokłonem uczciła to Niemowlątko.
   Jak miła ta nowina…

Którego zrodziła, Bogiem uznała,
i Panną, jak była, Panną została.
   Jak miła ta nowina…

Królowie na wschodzie już to poznali
i w judzkim narodzie szukać jechali.
   Jak miła ta nowina…

Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,
nad wszystko piękniejsza doń prowadziła.
   Jak miła ta nowina…

Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!
   Jak miła ta nowina…

Już wiemy, gdzie Dziecina,
wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.
   Jak miła ta nowina…

Z Narodzenia Pana [Spis kolęd]

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
pasterzów, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
czy nie świta, czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli
zaraz do Betlejem prosto bieżeli,
tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
nie ustanie, wiecznie trwała,
żyj, żyj Zbawicielu z nieba zesłany.

Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
gdy tej nocy to widzieli,
co prorocy widzieć chcieli,
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany,
weźmie nas między niebiany,
tylko Go z całego serca miłujmy!

W żłobie leży [Spis kolęd]

W żłobie leży, któż pobieży
kolędować Małemu?
Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak Tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy.

Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany, nam jest dany
Emmanuel w niskości.

Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości”.

Witaj, Panie, cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie.

„Miłość moja to sprawiła,
by człowieka wywyższyła,
pod nieba empirejskie”.