Śpiewnik na Boże Ciało

ADÓRO TE DEVÓTE / ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

BĄDŹ POCHWALON NA WIEKI

BĄDŹ ŻE POZDROWIONA, HOSTIO ŻYWA

BOŻE, LUD TWÓJ

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE

CÓŻ CI JEZU DAMY

DUSZO CHRYSTUSOWA

IDZIE, IDZIE BÓG PRAWDZIWY

JEZU W HOSTII UTAJONY

JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ

JEZUSA UKRYTEGO

KOCHAJMY PANA

KŁANIAM SIĘ TOBIE

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY

O MÓJ JEZU W HOSTII SKRYTY

O ZBAWCZA HOSTIO

PANIE PRAGNIENIA LUDZKICH SERC

PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA

PÓJDŹ DO JEZUSA

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE

SŁAW JĘZYKU

TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA

U DRZWI TWOICH

UPADNIJ NA KOLANA

WIELBIĘ CIEBIE

W SAKRAMENCIE UTAJONY

WITAM CIĘ WITAM

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ

ZRÓBCIE MU MIEJSCE

ADÓRO TE DEVÓTE / ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE [Spis pieśni]

Adóro te devóte, látens Déitas,
Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia, te contémplans, totum déficit.

Visus, tactus, gustus, in te fállitur,
Sed audítu solo tuto créditur:
Credo quidquid díxit Dei Fílius;
Nil hoc verbo veritátis vérius.

In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo támen crédens átque cónfitens,
Peto quod petívit latro pœnitens.

Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum támen meum te confíteor.
Fac me tibi sémper mágis crédere,
In te spem habére, te dilígere.

O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam præstans hómini,
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sápere.

Pie pellicáne, Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguine,
Cujus una stilla salvum fácere,
Totum mundum quit ab ómni scélere.

Jesu, quem velátum nunc aspício,
Oro fíat illud, quod tam sítio:
Ut, te reveláta cernens fácie,
Visu sim beátus tuæ glóriæ.
Amen.

Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
Amen

BĄDŹ POCHWALON NA WIEKI [Spis pieśni]

Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie,
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.

2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował,
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie,
my się Tobie kłaniamy Bogu, w tym momencie.

4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy,
a tu mieszkasz pokornie z nami we dnie w nocy.

5. Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi,
jednak zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

6. O, Najsłodszy nasz Jezu, zmiłuj się nad nami,
racz nam grzechy odpuścić, serdecznie wzdychamy.

7. Głodu, moru i wojny nie dopuszczaj na nas,
dajże nam pocieszenie, daj nam spokojny czas.

8. Przez przyczynę Maryi, Panie ludu tego,
Raczże nas już zachować od wszelkiego złego.

BĄDŹ ŻE POZDROWIONA, HOSTIO ŻYWA [Spis pieśni]

Bądź że pozdrowiona, Hostyjo żywa,
w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Ref.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży;
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!

Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!

Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie,
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

BOŻE, LUD TWÓJ [Spis pieśni]

Boże, lud Twój czcią przejęty, Twoich dzieł
wszechmocność głosi; *Oczy na Twój ołtarz
święty, serce swe do Ciebie wznosi.
*Liczne na nas ciążą winy, lecz niech żal
nasz litość wznieci; *Przyjmij Ojcze grzeszne
syny, nie odpychaj swoich dzieci.

Najwyższemu Panu Chwała niechaj Jego brzmi
Imieniem; *Niebo całe, ziemia cała niech Go
kornym wielbi pieniem. *Chwała Mu za wszystkie
dary, co na ludzkie zlewa plemię, *łącząc Boskim
węzłem wiary niebo z ziemią, z niebem ziemię.

Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba,
wina, *Co się wkrótce dla nas stanie Krwią
i Ciałem Twego Syna; *Niech przestępstwa nasze
zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie, *niech nas
z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie.

Baranku Boży bez winy, któryś grzechy świata
zgładził *I z nieba w ziemskie krainy pokój
stracony sprowadził: *Chciéj się zmiłować
nad nami i oczyść nasze sumienia, abyśmy
uczestnikami stać się mogli Odkupienia.

Niegodniśmy i duchowo przyjąć Cię do serca,
Panie; *Ale rzeknij tylko słowo, a godnym
serce się stanie. *Niech Ciało Twe i Krew
święta na straż każdej duszy stanie, *I strzeże
ją moc przyjęta na wieczne odpoczywanie.

Witaj, Chrystusowe Ciało, z Panny świętej
narodzone, *Coś na krzyżu życie dało, chociaż
z Bóstwem połączone. *Witaj, Krwi Bożego
Syna na zbawienie dusz przelana, *Któraś
z boku wytrysnęła Najświętszego mego Pana.

Już Ofiara dokonana, powstańmy i schylmy czoła,
*niechaj przez ręce kapłana Pan błogosławi
dokoła: *Naszym polom, łąkom, sadom, naszej
pracy, dobytkowi, *I rodzinie, i sąsiadom, wsiom
i miastom i krajowi.

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE [Spis pieśni]

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

CÓŻ CI JEZU DAMY [Spis pieśni]

Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref.
Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam!
Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam.

W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

DUSZO CHRYSTUSOWA [Spis pieśni]

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków.
Amen.

IDZIE, IDZIE BÓG PRAWDZIWY [Spis pieśni]

Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
Idzie Sędzia sprawiedliwy:

Ref.
Stańmy wszyscy pięknym kołem
I uderzmy przed nim czołem !

2. Idzie, idzie Bóg łaskawy,
Idzie Twórca wszego Prawy.

3. Idzie, idzie Król przemożny,
Idzie Pan wielce wielmożny.

4. Idzie, idzie Światłość wieczna,
Idzie ku nam Moc przedwieczna.

5.Idziesz, idziesz miły Panie;
A gdzie Twój majestat stanie,
Niechaj tam, stanąwszy kołem,
Na wiek wieków bijem czołem !

JEZU W HOSTII UTAJONY [Spis pieśni]

Jezu w Hostii utajony,
daj mi Serce Swoje daj!
Tyś mi jeden ulubiony,
Tyś mojego życia raj!

Wszędzie dobrze mi, o Panie,
choćby krzyż me siły rwał,
słodkie ziemskie me wygnanie,
byleś mi sam Siebie dał.

Wszystko, wszystko chętnie zniosę,
Panie, dla miłości Twej.
Tylko błagam, tylko proszę,
Ty mnie w Sercu zawsze miej.

JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ [Spis pieśni]

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej.
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem, w Kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc.
To Ten, przed Którym światło migoce dzień i noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, Wszechwładny świata
Pan, Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych Boskich Ran.

JEZUSA UKRYTEGO [Spis pieśni]

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy,
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy,
Tyś szcześcia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej
Dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
Niech Ci, aż do dnia zgonu, miłości pienia brzmi.
Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały, chcę pójść koniecznie tam,
Gdzie wśród niebieskiej chwały,
Tyś szczęściem wszystkich sam.

KOCHAJMY PANA [Spis pieśni]

Kochajmy Pana, bo Serce Jego,
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią rana zadana:
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I twoje przed Nim zegnij kolana,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pojdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
Obmyte we łzach, w pokuty skrusze;
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

KŁANIAM SIĘ TOBIE [Spis pieśni]

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo pojąć nie może.
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością.
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały.
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Dziekuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone.
Odbieraj od nas serca skruszone.

Przed tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY [Spis pieśni]

Niechaj będzie pochwalony,
Od nas wszystkich uwielbiony,
Przenajświętszy Sakrament,
Ten niebieski testament!

O MÓJ JEZU W HOSTII SKRYTY [Spis pieśni]

O mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.

Ty Co rządzisz całym światem,
Me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem
Aniołowie kryją twarz.

O światłości przysłoniona,
Rzuć mi Twój promienny blask.
O dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask.

Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg.
Bądź mi siłą i weselem.
Boś w tej Hostii żywy Bóg.

Dla miłości Matki Twojej
Racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej,
Nie gardź moją cichą łzą.

O ZBAWCZA HOSTIO [Spis pieśni]

O zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci;
Więc siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwła w każdy czas;
Niech On wieczystym życiem swym,
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas.

PANIE PRAGNIENIA LUDZKICH SERC [Spis pieśni]

Ref.
Panie, pragnienia ludzkich sec
Ty zaspokoisz sam:
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź!

Jak pasterz woła owce swe
I znają Jego głos,
Tak wzywasz nas, rodzinę swą;
Za Tobą chcemy iść!

Z radością więc śpiewamy Ci
Ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas
Niebieski dzielić Chleb.

Ty, Panie, dajesz siebie nam,
By naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz,
Jak miłością, prawdą żyć.

PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA [Spis pieśni]

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży.

Ref.
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.

Nie jestem godzien, Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.

Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
O Jezu, odpuść mi.

Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.

PÓJDŹ DO JEZUSA [Spis pieśni]

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.
Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM [Spis pieśni]

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci:
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE [Spis pieśni]

Ref.
Skosztujcie i zobaczcie,
jak dobry jest Pan!

Będę Panu w każdej porze
śpiewał pieśń wdzięczności.
Niech z ust moich chwała
Jego nieustannie płynie.

W Panu cała chluba moja,
cieszcie się pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
sławmy Imię Jego.

Kiedym tęsknie szukał Pana,
raczył mnie wsłuchać.
I ze wszelkiej trwogi mojej
raczył mnie wyzwolić.

Skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie,
ten błogosławiony.

Z czcią i lękiem służcie Panu,
Święty Ludu Boży.
Bo nie znają niedostatku
ludzie bogobojni.

SŁAW JĘZYKU [Spis pieśni]

Sław, języku, tajemnicę Ciała
i Najświętszej Krwi,
Którą jako łask krynicę,
Wylał w czasie ziemskich dni,
Ten co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów, godzien czci.
Z Panny czystej narodzony,
Posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony
Ziarno słowa rzucił w lud.
Wtedy cudem niezgłębionym
Zamknął swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią przy wieczerzy
Z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko, jak należy,
Czego przepis prawny chciał,
Sam dwunastu się powierzył
I za pokarm z rąk swych dał.
Słowem więc, Wcielone Słowo,
Chleb zamienia w Ciało swe,
Wino Krwią jest Chrystusową,
Darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara, Boża mowa,
Pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni,
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn tryumfu, dzięki, czci;
A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA [Spis pieśni]

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi,
Pokłon i pienie, my twoi słudzy.

Dziękując wielce Twej wielmożności,
Za ten dar zacny Twej wszechmocności.

Żeś się darował nam nic niegodnym,
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.

Raczyłeś zostać w takiej postaci,
Nie szczędząc siebie dla nas swych braci.

Przyszedłszy na świat Pan wiecznej chwały,
Zaznałeś wiele nędzy niemałej.

Dałeś się potem z wielkiej miłości,
Na męki srogie bez wszej litości.

Dałeś swe Ciało, by krzyżowano,
I Krew najświętszą, by ją przelano.

Wstępując potem do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam, ten to dar zacny.

Na co my patrząc w tym Sakramencie,
Z pociechą wielką, serce nam rośnie.

Tobie my Boże teraz śpiewamy,
Przed twą światłością nisko padamy.

Użycz nam łaski wszechmocny Boże,
Bez twej pomocy człek nic nie może.

U DRZWI TWOICH [Spis pieśni]

U drzwi Twoich stoję, Panie, x2
Czekam na Twe zmiłowanie, x2

Któryś pod postacią chleba
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tej Hostii jest Bóg żywy,
Choć zakryty, lecz prawdziwy.

W tym Najświętszym Sakramencie
Z nieba stawa w tym momencie.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
Gdy chleb w Ciało swe przemienił.

A nam pożywać zostawił,
Ażeby nas przez to zbawił.

Święty Mocny, Nieśmiertelny,
W majestacje swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,
Gdy na Jego twarz patrzają.

UPADNIJ NA KOLANA [Spis pieśni]

Upadnij na kolana,
ludu czcią przejęty,
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty!

Zabrzmijcie z nami Nieba;
Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba:
Święty, Święty, Święty!

Powtarzaj ludzki rodzie,
wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty!

Pan wieczny zawsze,
wszędzie ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie;
Święty, Święty, Święty!

WIELBIĘ CIEBIE [Spis pieśni]

Wielbię Ciebie w każdym momencie,
o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

W SAKRAMENCIE UTAJONY [Spis pieśni]

W Sakramencie utajony, Zbawicielu, nasz Panie.
Z Panny czystej narodzony, duszy naszej kochanie.
Bądźże od nas pochwalony przez nabożne śpiewanie.

W Majestacie swym niezmierny, Tobie my się kłaniamy;
Pobłogosław lud Twój wierny, pokornie Cię błagamy:
Zbaw nas, Jezu miłosierny, jako w Tobie ufamy.

Chwała Tobie w tej świętości na wiek wieków niech słynie;
Tyś ją dla nas w Swej miłości ustanowił jedynie;
A po śmierci z Twej dobroci niech nas niebo nie minie.

WITAM CIĘ WITAM [Spis pieśni]

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
Za nasze winy Synu jedyny Ojca wiecznego,
Boga prawego, męki te znosiłeś.

Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu,
Żebrzem litości, i Twej miłości,
Byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi pohamować raczył

Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
Nie racz pogardzać prośbami naszymi
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu swego.

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ [Spis pieśni]

Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem
Twoim zawsze być!

Ref.
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę
Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,
By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

Wszystko Tobie oddać pragnę,
W duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.

ZRÓBCIE MU MIEJSCE [Spis pieśni]

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ubyty chleba,
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się dzieciom Jego powodzi.

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem:
On twoim Ojcem, On. przyjacielem.

3. Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień Cię czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.

4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
"Pośrod nas idzie błogosławiony".

5. Straż przy Nim czynią Anieli możni,
Nie przystępujcie blisko, bezbożni.
Obyście i wy kiedyś poznali,
Jakiegośmy to Pana dostali.